Certificeringen

Interlashing spant zich continu in om zijn bedrijfsprocessen te verbeteren. Hieronder een overzicht van onze certificeringen.

NEN4400-1

Het Stichting Normering Arbeid-keurmerk NEN 4400-1 is een nationale norm die eisen stelt aan in Nederland gevestigde uitleners en (onder)aannemers van werk. De norm schrijft voor waaraan de onderneming moet voldoen om een bonafide organisatie te zijn: de correcte afdracht van belastingen en sociale premies en nagaan of werknemers gerechtigd zijn om arbeid te verrichten in Nederland.

nen4400-1_interlashing.jpg - Interlashing Port Services
nen4400-1_interlashing.jpg - Interlashing Port Services
nen4400-1_interlashing.jpg - Interlashing Port Services
nen4400-1_interlashing.jpg - Interlashing Port Services
nen4400-1_interlashing.jpg - Interlashing Port Services
nen4400-1_interlashing.jpg - Interlashing Port Services
nen4400-1_interlashing.jpg - Interlashing Port Services
nen4400-1_interlashing.jpg - Interlashing Port Services
nen4400-1_interlashing.jpg - Interlashing Port Services
nen4400-1_interlashing.jpg - Interlashing Port Services

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 is een internationale norm die voorschrijft hoe een doeltreffend kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) moet geïmplementeerd worden in een onderneming. De voornaamste doelen van het KMS zijn klanttevredenheid, continue verbetering, gecontroleerde processen en het voorkomen van tekortkomingen. Periodiek wordt een audit uitgevoerd bij Interlashing door Lloyd’s.

iso9001_interlashing.jpg - Interlashing Port Services
iso9001_interlashing.jpg - Interlashing Port Services
iso9001_interlashing.jpg - Interlashing Port Services
iso9001_interlashing.jpg - Interlashing Port Services
iso9001_interlashing.jpg - Interlashing Port Services
iso9001_interlashing.jpg - Interlashing Port Services
iso9001_interlashing.jpg - Interlashing Port Services
iso9001_interlashing.jpg - Interlashing Port Services
iso9001_interlashing.jpg - Interlashing Port Services
iso9001_interlashing.jpg - Interlashing Port Services

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA gecertificeerde bedrijven werken met een VGM beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

vca_interlashing.jpg - Interlashing Port Services
vca_interlashing.jpg - Interlashing Port Services
vca_interlashing.jpg - Interlashing Port Services
vca_interlashing.jpg - Interlashing Port Services
vca_interlashing.jpg - Interlashing Port Services
vca_interlashing.jpg - Interlashing Port Services
vca_interlashing.jpg - Interlashing Port Services
vca_interlashing.jpg - Interlashing Port Services
vca_interlashing.jpg - Interlashing Port Services
vca_interlashing.jpg - Interlashing Port Services

LMK

LMK oftewel Las Methode Kwalificatie, dit zijn bedrijfsgebonden kwalificaties waarmee Interlashing aantoont specifieke lastechnische kennis in huis heeft voor het binnen de geldende eisen verbinden van metalen.

ontwerp & realisatie: Mecano.nl creatieve communicatie