Veiligheid

Bij Interlashing staat veilig werken op de eerste plaats. Interlashing heeft een veiligheidsbeleid dat gericht is op het voorkomen van ongevallen en incidenten.

Interlashing is VCA* gecertificeerd. Een onderdeel daarvan is dat al onze medewerkers beschikken over de nodige veiligheids- en vakgerichte opleidingen zoals basisveiligheid (VCA Basis) en veiligheid voor operationele leidinggevenden (VCA Vol).

Veiligheidskundige

Interlashing heeft een veiligheidskundige in dienst. Hij houdt preventief toezicht door bijvoorbeeld observatierondes samen met de leidinggevenden en eventueel de klant, geeft voorlichting over veiligheid, gezondheid en milieu. Hij begeleidt en ondersteunt het personeel bij de diverse veiligheidsvraagstukken door onder andere Taak Risico Analyses (TRA) uit te voeren.

De veiligheidskundige bewaakt het veiligheidszorgsysteem  en zorgt ervoor dat het veiligheidsbeleid  door middel van periodiek toolboxen met als doel de arbeidsveiligheid in het dagelijks werk te bevorderen aan de hand van een specifiek veiligheid gerelateerd onderwerp te verzorgen.

ontwerp & realisatie: Mecano.nl creatieve communicatie