packaging

Certificeringen

Interlashing spant zich continu in om zijn bedrijfsprocessen te verbeteren. Hieronder een overzicht van onze certificeringen.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 is een internationale norm die voorschrijft hoe een doeltreffend kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) moet worden geïmplementeerd in een onderneming. De voornaamste doelen van het KMS zijn klanttevredenheid, continue verbetering, gecontroleerde processen en het voorkomen van tekortkomingen. Periodiek wordt een audit uitgevoerd bij Interlashing door Lloyd’s.

VCA*

VCA* staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA gecertificeerde bedrijven werken met een VGM beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.