packaging

Veiligheid

Bij Interlashing staat veilig werken op de eerste plaats. Interlashing heeft een veiligheidsbeleid dat gericht is op het voorkomen van ongevallen en incidenten.

Interlashing is VCA* gecertificeerd. Al onze medewerkers beschikken over de nodige veiligheids- en vakgerichte opleidingen zoals basisveiligheid (VCA Basis) of veiligheid voor operationele leidinggevenden (VCA Vol).

Interlashing heeft een veiligheidskundige in dienst. Hij houdt preventief toezicht door bijvoorbeeld observatierondes samen met de leidinggevenden en eventueel de klant, geeft voorlichting over veiligheid, gezondheid en milieu. Hij begeleidt en ondersteunt het personeel bij de diverse veiligheidsvraagstukken door onder andere Taak Risico Analyses (TRA) uit te voeren.

De veiligheidskundige bewaakt het veiligheidszorgsysteem en zorgt voor de handhaving van het veiligheidsbeleid. Door middel van periodieke toolboxen en pre-operationele meetings worden de arbeidsveiligheid en de professionele uitvoering bestendigd.